MIOD

W firmie Pasieka PUCER podejmujemy działania stałego doskonalenia, począwszy od produkcji do dystrybucji. Fundamentem określającym konkurencyjność naszych produktów jest ich jakość. Wieloaspektowość tego pojęcia należy rozpatrywać na wielu płaszczyznach, m.in. na etapie selekcjonowania surowców do produkcji, technologii produkcji, produkcji sensu stricto, monitorowania podejmowanych działań, identyfikacji półproduktów oraz produktów finalnych, przechowywania, dystrybucji etc. Miod firmy Pasieka PUCER spełniają normy i wytyczne określone w branży. Pielęgnujemy tradycje produkcji wypracowane od podstaw przez naszych przodków oraz wprowadzamy nowe rozwiązania i pomysłowość. Wyłącznie dzięki stałemu doskonaleniu możemy osiągnąć jakość Pasieki PUCER. Program HACCP, Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) oraz Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) już wdrożyliśmy dostosowując tym samym nasz zakład do wymogów Unii Europejskiej . Oczywiście wymagają one ciągłego podejmowania określonych działań, analizowania i kontroli procesów produkcji i dystrybucji, a zatem ciągłego podnoszenia standardów i dzięki temu jakość produktów Pasieka PUCER to siła i fundament firmy.

Przyjmujemy zasadę, iż nie ma momentu, w którym można stwierdzić, że dalsze doskonalenie i podnoszenie standardów jest bezcelowe, niepotrzebne, czy niemożliwe. W tym celu wszyscy pracownicy firmy tworzą zespół, który dąży do permanentnego doskonalenia. Osiągnięcie jakości wymaga współpracy na wszystkich etapach. Współpraca jest pierwszorzędną zasadą kształtowania stosunków pomiędzy pracownikami.Dane teleadresowe

 

Pasieka Pucer Dariusz Pucer


Pastwiska 7
11-410 Barciany

tel. 508381243, 508381244

www.pasiekapucer.pl

www.pasiekapucer.eu

e-mail: pasiekapucer@wp.pl

Obraz może zawierać: tekst

Liczba odwiedzin: 287677

Pasieka PUCER, miód, miód z poziomkami, miód lipowy, miod, pucer, miód spadziowy, bartnik